Giới thiệu sản phẩm

  • Cung cấp lắp đặt phòng bộ môn lý hóa sinh cấp 2, cấp 3 - 22/09/2018, 03:12 pm -
    Công ty Sunday chuyên cung cấp, lắp đặt phòng bộ môn lý hóa sinh cho trường cấp 2, cấp 3. Đặc biệt cung cấp phòng thí nghiệm lý hóa sinh cho các nhà thầu dự án.
    Xem tiếp...
  • Dự án - 02/10/2012, 03:36 pm -
    Được sự tín nhiệm của Khách hàng, Sunday đã hoàn thành nhiều dự án cung cấp Thiết bị trường học trên toàn quốc. Các dự án đa dạng về chủng loại thiết bị như: nội thất trường học, thiết bị dạy học tối thiểu, phòng lab ngoại ngữ, pho
    Xem tiếp...